• Cung cấp bảo hộ lao động, thiết bị leo núi và cứu nạn

 

Địa chỉ kho hàng: Xóm 10, tái định cư 2, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng