• Cung cấp bảo hộ lao động, thiết bị leo núi, cứu nạn và thoát hiểm

  • Tư vấn cách sử dụng

 

VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

  1. Phạm vi giao hàng

Các tỉnh thành trên toàn quốc

  1. Thời gian giao hàng

Sau khi xác nhận đơn hàng thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng theo yêu cầu của khách hàng. Thời gian tùy thuộc vào khối lượng hàng hóa, nhà thầu vận vận chuyển và khoảng cách từ kho hàng chính tới địa chỉ khách hàng.

  1. Chính sách giao hàng

Chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận phương thức giao hàng, Hàng có thể nhận tại kho của chúng tôi hoặc vận chuyển tới tận địa chỉ khách hàng. Hàng sẽ không được vận chuyển nếu chưa nhận được xác nhận của khách hàng đồng ý về phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển, đơn vị làm dịch vụ vận chuyển và thời gian vận chuyển.